Kalibrr

Advice

Professional career advice for professionals
Career Advice In Filipino

Walang diploma? Walang problema!: Mga trabahong hindi kailangan ng diploma

October 29, 2015
Sa Pilipinas, mas madaling makilahok sa mundong propesyonal kapag may college degree ka. Kadalasan, ang pagkakulang ng college diploma ay nagiging sagabal sa paghanap ng trabahong maayos at may magandang sahod. Pero kung hindi mo talaga maiwasan na huminto sa pag-aaral, o hindi mo pa kayang panustusan ang pag-aaral mo sa kolehiyo, huwag mong isipin na wala ka nang pag-asa sa magandang hanapbuhay. Dito sa Kalibrr, may mga kumpanya at industriya na tumatanggap ng mga empleyado kahit wala silang college degree. Sa mga trabahong ito, importante lamang na maging mabuti ka sa trabaho mo, at magigiging kapantay mo na ang mga taong may college degree, o baka higit pa.

Information and Technology (I.T.)

Hindi gaya ng ibang industriya na kailangan ng ilang taon ng pag-aaral sa unibersidad, mas importante sa IT ang kasanayan at galing kaysa sa diploma. Halimbawa, ang mga IT administrators ay inaasahang maging malay sa kaalaman tungkol sa computer network, na maaaring masaliksik sa Internet. Ngunit, kahit papano, iba pa rin ang pagiging eksperto sa simpleng may-alam lamang. Kahit wala kang college degree, kailangan mo pa rin makakuha ng accreditation at certification sa mga nararapat na kakayahan upang makatrabaho sa IT industry.

Sales

Para makakuha ng trabaho sa sales, kailangan mong maging wais at magaling sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao, mas lalo na sa mga kliyente. Maliban sa kailangan mong maging magaling sa pagkumbinse, kailangan mo itong gawin nang may sinseridad at may tiwala sa binebenta mong produkto. Kadalasan, naghahanap ang mga kumpanya ng mga taong may edukasyon sa kolehiyo, ngunit kapag nakabuo ka ng isang magandang network at napatunayan mo na kaya mong magbenta, malayo ang maabot mo sa industriyang ito. Walang nag-iisang kurso para sa Sales, at kung gayon ay mabuti ito para sa mga taong walang diploma. Isang angking galing ang pagiging magaling na salesperson, at kaya rin itong sanayin ng kahit sino.

Online English Tutor

Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamahusay mag-Ingles sa buong Asya. Ika nga, pumupunta sa Pilipinas ang mga kapitbahay natin na taga-South Korea, China, at pati Japan upang matuto mag-Ingles sa pamamagitan ng pag-aral sa ating mga unibersidad. Para sa mga hindi mabayaran ang matrikula, o kaya’t gusting manitili sa kanilang mga bansa, pinipili nilang kumuha ng online English tutors, na karamihan ay mga Pilipino. Ang mga kumpanya tulad ng 51Talk at Rarejob ay nagbibigay ng mataas na sweldo para sa mga home-based English tutors. At ang pinaka-importanteng mga requirement? May computer ka, may Internet access, at higit sa lahit — magaling ka sa Ingles.

Business Process Outsourcing (BPO)

Ang pagiging BPO staff ay hindi na lang pampalipas ng oras bago mahanap ang tunay na inaasam na trabaho. Sampung taon na nakaraan, ang mga BPO workers, na kadalasan ay mga call center agents o customer service representatives, ay sasabihin na andoon lamang sila sa industriya dahil hindi pa nila alam ang kanilang tunay na bokasyon. Ngayon, nakikita na ng mga tao na may direksyon ang pagtrabaho sa BPO dahil sa tuluyang paglaki ng industriyang ito. Ayon kay Penny Bongato, ang exeutive director para sa talent development ng IT and Business Process Association of the Philippines, ang minimum na dalawang taon sa kolehiyo para sa mga BPO workers ay isang panigurado lamang na ang mga aplikante ay hindi bababa sa 16 na taon, ang pinakamurang edad para maging empleyado.

Graphic Design

Sa graphic design, mas importante ang galing sa pagpili sa maganda at maayos na disenyo, at kahit ang mga may diploma ay nagkukulang sa aspetong ito. Hindi natuturo sa tradisyunal na klase ang mata sa kagandahan sa sining ng pag-disenyo. Pwede mong turuan ang sarili mo humusga ng magandang disenyo sa pamamagitan ng pagmulat mo sa mga gawa ng ibang mga artist. Basta mag-pursigi ka, mas lalo na kung may hilig at galing ka talaga dito, ang mabubuo mong portfolio ang siyang magiging pruweba ng iyong galing, at hindi ang iyong kakulangan ng college degree.

Freelance Writing

Gaya ng graphic design, maaari mong turuan ang sarili mong magsulat. Kailangan mong maging disiplinado kung gusto mong payamanin ang galing mo sa pagsulat. Basta tuloy-tuloy lang ang iyong pagsanay, unti-unti mong makikita ang pag-unlad mo sa iyong pagsusulat. Importante na magbasa ka ng maraming libro upang masanay ka sa tunog at ritmo ng lenggwaheng ginagamit mo sa pagsulat. Importante rin na makakuha ka ng feedback, o kritisismo, galing sa mga taong pinagkakatiwalaan at hinahangaan mo. Napansin mo na siguro na ang importante sa lahat na ito ay maging masipag ka sa iyong trabaho at sa pagsanay sa sa sarili mong husay. Kapag naumpisahan mo na ang trabaho, at unti-unti mo nang nadadagdagan ang iyong mga credentials, makakaasenso ka na kahit wala kang diploma.

Kapag gusto, may paraan, at totoo rin ito sa paghanap ng mabuting trabaho. Ano pang hinihintay mo? Mag-apply na sa Kalibrr!

Isinalin ang blog post na ito galing sa Ingles na artikulo ni Paulo Vargas.
Career Advice In Filipino

Walang diploma? Walang problema!: Mga trabahong hindi kailangan ng diploma

October 29, 2015
Sa Pilipinas, mas madaling makilahok sa mundong propesyonal kapag may college degree ka. Kadalasan, ang pagkakulang ng college diploma ay nagiging sagabal sa paghanap ng trabahong maayos at may magandang sahod. Pero kung hindi mo talaga maiwasan na huminto sa pag-aaral, o hindi mo pa kayang panustusan ang pag-aaral mo sa kolehiyo, huwag mong isipin na wala ka nang pag-asa sa magandang hanapbuhay. Dito sa Kalibrr, may mga kumpanya at industriya na tumatanggap ng mga empleyado kahit wala silang college degree. Sa mga trabahong ito, importante lamang na maging mabuti ka sa trabaho mo, at magigiging kapantay mo na ang mga taong may college degree, o baka higit pa.

Information and Technology (I.T.)

Hindi gaya ng ibang industriya na kailangan ng ilang taon ng pag-aaral sa unibersidad, mas importante sa IT ang kasanayan at galing kaysa sa diploma. Halimbawa, ang mga IT administrators ay inaasahang maging malay sa kaalaman tungkol sa computer network, na maaaring masaliksik sa Internet. Ngunit, kahit papano, iba pa rin ang pagiging eksperto sa simpleng may-alam lamang. Kahit wala kang college degree, kailangan mo pa rin makakuha ng accreditation at certification sa mga nararapat na kakayahan upang makatrabaho sa IT industry.

Sales

Para makakuha ng trabaho sa sales, kailangan mong maging wais at magaling sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao, mas lalo na sa mga kliyente. Maliban sa kailangan mong maging magaling sa pagkumbinse, kailangan mo itong gawin nang may sinseridad at may tiwala sa binebenta mong produkto. Kadalasan, naghahanap ang mga kumpanya ng mga taong may edukasyon sa kolehiyo, ngunit kapag nakabuo ka ng isang magandang network at napatunayan mo na kaya mong magbenta, malayo ang maabot mo sa industriyang ito. Walang nag-iisang kurso para sa Sales, at kung gayon ay mabuti ito para sa mga taong walang diploma. Isang angking galing ang pagiging magaling na salesperson, at kaya rin itong sanayin ng kahit sino.

Online English Tutor

Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamahusay mag-Ingles sa buong Asya. Ika nga, pumupunta sa Pilipinas ang mga kapitbahay natin na taga-South Korea, China, at pati Japan upang matuto mag-Ingles sa pamamagitan ng pag-aral sa ating mga unibersidad. Para sa mga hindi mabayaran ang matrikula, o kaya’t gusting manitili sa kanilang mga bansa, pinipili nilang kumuha ng online English tutors, na karamihan ay mga Pilipino. Ang mga kumpanya tulad ng 51Talk at Rarejob ay nagbibigay ng mataas na sweldo para sa mga home-based English tutors. At ang pinaka-importanteng mga requirement? May computer ka, may Internet access, at higit sa lahit — magaling ka sa Ingles.

Business Process Outsourcing (BPO)

Ang pagiging BPO staff ay hindi na lang pampalipas ng oras bago mahanap ang tunay na inaasam na trabaho. Sampung taon na nakaraan, ang mga BPO workers, na kadalasan ay mga call center agents o customer service representatives, ay sasabihin na andoon lamang sila sa industriya dahil hindi pa nila alam ang kanilang tunay na bokasyon. Ngayon, nakikita na ng mga tao na may direksyon ang pagtrabaho sa BPO dahil sa tuluyang paglaki ng industriyang ito. Ayon kay Penny Bongato, ang exeutive director para sa talent development ng IT and Business Process Association of the Philippines, ang minimum na dalawang taon sa kolehiyo para sa mga BPO workers ay isang panigurado lamang na ang mga aplikante ay hindi bababa sa 16 na taon, ang pinakamurang edad para maging empleyado.

Graphic Design

Sa graphic design, mas importante ang galing sa pagpili sa maganda at maayos na disenyo, at kahit ang mga may diploma ay nagkukulang sa aspetong ito. Hindi natuturo sa tradisyunal na klase ang mata sa kagandahan sa sining ng pag-disenyo. Pwede mong turuan ang sarili mo humusga ng magandang disenyo sa pamamagitan ng pagmulat mo sa mga gawa ng ibang mga artist. Basta mag-pursigi ka, mas lalo na kung may hilig at galing ka talaga dito, ang mabubuo mong portfolio ang siyang magiging pruweba ng iyong galing, at hindi ang iyong kakulangan ng college degree.

Freelance Writing

Gaya ng graphic design, maaari mong turuan ang sarili mong magsulat. Kailangan mong maging disiplinado kung gusto mong payamanin ang galing mo sa pagsulat. Basta tuloy-tuloy lang ang iyong pagsanay, unti-unti mong makikita ang pag-unlad mo sa iyong pagsusulat. Importante na magbasa ka ng maraming libro upang masanay ka sa tunog at ritmo ng lenggwaheng ginagamit mo sa pagsulat. Importante rin na makakuha ka ng feedback, o kritisismo, galing sa mga taong pinagkakatiwalaan at hinahangaan mo. Napansin mo na siguro na ang importante sa lahat na ito ay maging masipag ka sa iyong trabaho at sa pagsanay sa sa sarili mong husay. Kapag naumpisahan mo na ang trabaho, at unti-unti mo nang nadadagdagan ang iyong mga credentials, makakaasenso ka na kahit wala kang diploma.

Kapag gusto, may paraan, at totoo rin ito sa paghanap ng mabuting trabaho. Ano pang hinihintay mo? Mag-apply na sa Kalibrr!

Isinalin ang blog post na ito galing sa Ingles na artikulo ni Paulo Vargas.

Categories

Tags